Rozvoj pohybových aktivit u dětí v Rodinném centru Dětský svět, z. s. (Malý Leader 2019)

Cílem projektu bylo pořídit sportovní náčiní na pohybové aktivity realizované v rodinném centru. Konkrétně byly nakoupeny lavičky, žíněnky, dřevěný masážní hřebík a míče. Pomůcky slouží při mnoha aktivitách realizovaných Rodinným centrem.

Realizátor projektu: RC Dětský svět, z. s.

Celkové náklady projektu: 13 810,00 Kč