Renovace jazykové učebny a vybavení učebny přírodovědných předmětů ZŠ Damníkov (IROP)

Projekt se  v rámci své realizace bude renovovat odbornou jazykovou učebnu pro rozvoj klíčových kompetencí IROP komunikace v cizích jazycích prostřednictvím drobných stavebních úprav a vybavením daných prostor a také dojde k vybavení učebny přírodovědných předmětů pro rozvoj klíčových kompetencí IROP přírodní vědy prostřednictvím vybavením daných prostor moderními učebními pomůcky a výukovými prostředky, v obou případech v souladu s inovativními trendy v daných oblastech výuky. To vše v budově ZŠ a MŠ Damníkov.

Realizátor projektu: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Celkové způsobilé výdaje projektu: 824 159,20 Kč