Rekonstrukce interiéru a vybavení Rodinného centra dětský svět z. s., Lanškroun (IROP)

Záměrem projektu je rekonstrukce interiéru a vybavení RC. Stávající stav prostor je nevyhovující a vybavení potřebné pro výuku nedostatečné. Projekt je určen pro děti v předškolním věku, žáky, studenty, dospělé a pracovníky, kteří budou zájemce vzdělávat. Po realizaci projektu dochází ke vzdělávání v cizím jazyce, řemeslných a technických oborech. Díky projektu došlo k navýšení kapacity a lepšímu využití stávajících dvou místností.

Realizátor projektu: Město Lanškroun

Celkové způsobilé výdaje projektu: 372 808,13 Kč