Realizace venkovních učeben a jejich zázemí pro výuku oborů Agropodnikání a Veterinářství – II. etapa (IROP)

Jedná se o výstavbu nové venkovní učebny – stáje pro koně v areálu Střední zemědělské a veterinární školy Lanškroun. Škola v současné době disponuje ustájením pro koně, kdy tito musí být umístěni ve dvou stájích. Jedna je v areálu naší školy, druhá v pronajatých prostorách mimo školu ve vzdálenosti cca 500 metrů. V rámci projektu bychom postavili nové stáje hned vedle našich. Výuka předmětů chovu koní a výuka veterinářských předmětů bude probíhat v moderním prostředí. Výuky se bude moci zúčastnit více žáků najednou. Celý vzdělávací proces tak bude efektivnější, intenzivnější a modernější.

Realizátor projektu: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 119 984,80 Kč