Přírodní odborná učebna (IROP)

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Základní škole Dobrovského chyběly prostory pro výuku ve vyjmenovaných oblastech. Učebna je primárně určena pro žáky školy, pedagogické pracovníky a pracovníky či dobrovolníky asistenčních a vzdělávacích organizací.

Realizátor projektu: Město Lanškroun

Celkové způsobilé výdaje projektu: 492 280,00 Kč