Pořízení techniky pro zpracování dřeva (PRV)

V rámci realizace projektu byl zakoupen nový pološtípací automat. Příjemce hospodaří na 5,91 ha lesních pozemků. Vzhledem k tomu, že se před realizací projektu dřevo řezalo ruční pilou a štípalo ruční sekerou, došlo díky zakoupení mechanizace k zefektivnění pracovních procesů.

Realizátor projektu: Miroslav Valenta (území obce Cotkytle)

Celkové výdaje projektu: 363 000 Kč