Pořízení čelního žacího stroje a čelní hydrauliky (PRV)

Projekt byl složen ze dvou částí. První částí byl nákup čelní diskové sekačky a druhou nákup čelní hydrauliky, která je potřebná k nesení sekačky. Díky realizaci projektu se zvýšil hektarový výkon, snížil se čas potřebný k seřizování stroje a tím i ekonomika podniku.

Realizátor projektu : Zdeněk Knápek (území obce Cotkytle)

Celkové výdaje projektu: 471 900 Kč