Oprava společenské místnosti TJ Sokol + vybavení (Malý Leader 2018)

V rámci realizace projektu došlo k opravě společenské místnosti TJ Sokolu Lubník a následné výměně vybavení za lépe vyhovující. Prostory společenské místnosti byly v naprosto nevyhovujícím stavu, který neumožňoval pořádání množství akcí, o které měli obyvatelé obce zájem. Nyní je toto centrum setkávání opraveno, vybaveno hračkami, kuchyňkou a sociálním zázemím a taktéž knihovnou pro děti. Místnost slouží jako společenské prostory, tělocvična a klubovna TJ Sokol Lubník. Dále zde probíhají akce na podporu čtenářské gramotnosti.

Realizátor projektu: Obec Lubník

Celkové náklady projektu: 180 133,00 Kč