Oprava požární nádrže (Malý Leader 2018)

V rámci projektu bylo opraveno dno požární nádrže a také provizorní oplocení, včetně vjezdu. Dále byly provedeny terénní úpravy kolem požární nádrže.

Realizátor projektu: Obec Luková

Celkové náklady: 112 625,00 Kč