O. K. klub v novém (IROP)

Dům děti a mládeže Damián, který je provozovatelem O. K. klubu se podotýká s problémem nedostatečné kapacity. O volnočasové aktivity O. K . klubu je velký zájem. Aktivity jsou nabízeny jak dětem a mládeži, tak dospělým. O. K. klub chce pokrýt narůstající zájem. Nový prostor, který získal O. K. klub do užívání, je v nevyhovujícím stavu pro volnočasové aktivity. Realizací projektu, tedy úpravou interiéru a pořízením odpovídajícího vybavení bude tento problém vyřešen.

Realizátor projektu: Město Lanškroun

Celkové způsobilé výdaje projektu: 974 866,00 Kč