Nákup vyvážecího vleku pro manipulaci s kulatinou (PRV)

V rámci projektu došlo k pořízení vyvážecího vleku pro snadnější manipulaci s vytěženou kulatinou z lesních pozemků příjemce. Toto zařízení se skládá z vyvážecího přívěsu a hydraulické ruky. Jeho pořízením došlo k výraznému snížení nutnosti převážení kulatiny přes polní pozemky, které byly manipulací poškozovány.

Realizátor projektu: Miroslav Valenta (území obce Cotkytle)

Celkové výdaje projektu: 604 879 Kč