Nákup štěpkovače (PRV)

Byl proveden nákup štěpkovače potřebného na úklid odpadové dřevní hmoty při kalamitách a při údržbě obecních lesů obce Lubník. Obec nedisponovala zařízením sloužícím k úklidu po těžbě dřeva. Nyní má obec možnost zpracovat větší množství materiálu.

Realizátor projektu: Obec Lubník

Celkové výdaje projektu 300 000 Kč