Nákup investice na farmu (PRV)

V rámci projektu byl proveden nákup traktorového návěsu sloužícího k vyvážení hnoje. Pořízený vlek umožnil příjemci rychlejší odvoz hnoje, čímž došlo k úspoře času a pohonných hmot a zároveň se zlepšila rentabilita hnojení u vzdálenějších pozemků. Hospodaření je nyní efektivnější.

Realizátor projektu: Lukáš Fabiánek (území obce Cotkytle)

Celkové výdaje projektu: 458 590 Kč