Nákup ekologické elektrické sedačkové čtyřkolky pro 2 osoby s korbou (PRV)

V rámci projektu byla pořízena ekologicky šetrná, elektrická čtyřkolka pro dvě osoby s korbou. Čtyřkolka byla potřebná pro rychlé a efektivní zajištění tvorby pastviny pro skot a pro následnou denní kontrolu pastevních materiálů.

Realizátor projektu: Jiří Chládek (území obce Cotkytle)

Celkové výdaje projektu: 363 000 Kč