Nákup 2 strojů (PRV)

V rámci projektu byl zlepšen stav vozového parku nákupem rozmetadla chlévské mrvy, které je v ekologickém zemědělství potřebné k aplikaci vlastního hnoje. Pro následné zaorání byl pořízen pluh.

Realizátor projektu: Ondřej Karlík (území obce Ostrov)

Celkové výdaje projektu: 968 000 Kč