Altán u skály (PRV)

Realizací projektu vznikne drobné odpočinkové místo, jehož součástí bude dřevěný altán. Tím bude posílena rekreační funkce lesa.

Realizátor projektu: Obec Lubník

Celkové výdaje projektu: 105 000,00 Kč