SOUTĚŽE

SOUTĚŽ NA LEDEN

Lednová soutěž je spojena s lekcemi Farmaříme (MŠ), Pomoz mi to zabalit (ZŠ) a Můj domov je Lanškroun (veřejnost).
Uzávěrka soutěže: 31. 1. 2022.


SOUTĚŽ PRO ŠKOLY (A ŠKOLNÍ DRUŽINY
)

Vhodné pro: MŠ, ZŠ (1. i 2. stupeň, včetně školních družin), gymnázium i pro veřejnost (info na FB a zde níže). Počet tříd za školu není omezen, za 1 třídu (1 oddělení) se odevzdává 1 výstup. Školní družiny si mohou vybrat, které téma soutěže zpracují.

Výstupy odevzdejte opět do Městské knihovny Lanškroun v otevírací době, případně zašlete poštou. Z každé kategorie budou vylosováni 3 výherci.

Soutěž pro MŠ: téma U nás na statku. Jak téma uchopíte, je jen na Vás a Vaší kreativitě. Jediným omezením je velikost obrázku – formát max. A2.

Soutěž pro ZŠ a gymnázium: vytvořit PLATONSKÉ TĚLESO. Do knihovny odevzdejte pouze jedno; pokud jich vyrobíte víc, zašlete nám jejich fotku na email pavla.mertova@maslanskrounsko.cz. Použité techniky a nápady jsou zcela ve Vaší režii. Jedná se o skupinovou práci – 1 třída = 1 těleso.

SOUTĚŽ PRO VEŘEJNOST

Další z lekcí, kterou najdete v Regionální „učebnici“ Lanškrounsko, je lekce Můj domov je Lanškroun. V ní si žáci mohou prohloubit znalosti o místě, kde žijí.

A jaký že bude lednový úkol? Tentokrát pro Vás máme jednu osmisměrku. Po vyškrtání všech písmen Vám vyjde jedno významné místo na Lanškrounsku.

Osmisměrku si můžete stáhnout zde – OSMISMĚRKA.

Řešení – název místa a důvod, proč a čím je významné, pošlete na email pavla.mertova@maslanskrounsko.cz , případně poštou na adresu Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s., Nám. J. M. Marků 12, P. O. Box č. 6, 563 01 Lanškroun, a to nejpozději do nejpozději do 31. 1. 2022.

Na začátku příštího měsíce vylosujeme z došlých odpovědí tři luštitele, které odměníme DVĚMA VSTUPENKAMI DO KINA NA FILM DLE SVÉHO VÝBĚRU. Vstupenky do soutěže darovalo Kulturní centrum Lanškroun.

Autorkou lekce je Mgr. Linda Netušilová a celou lekci najdete na https://maslanskrounsko.cz/wp-content/uploads/2021/07/Moje-obec.pdf.

Výsledky o soutěži pro školy i veřejnost budou zaslány emailem, zveřejněny na FB stránkách a webových stránkách projektu. 


SOUTĚŽ NA PROSINEC

VÝHERCI:

ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 5. a 6. třída
ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 4. a 7. třída
ZŠ a MŠ Luková, 3. – 5. třída
ZŠ a MŠ Horní Heřmanice, 4. – 5. třída
ZŠ a MŠ Žichlínek, 4. třída
ZŠ a MŠ Žichlínek, 5. třída

Veřejnost – Jan Borovský, Lenka Hubálková, Monika Šulová

FOTOGRAFIE aktivit za měsíc prosinec naleznete zde – VÝSTUPY


Prosincová soutěž je spojena s lekcí Moje obec. Termín soutěže je zkrácený, s ohledem na vánoční prázdniny: 1. – 15. 12. 2021.

SOUTĚŽ PRO ŠKOLY (A ŠKOLNÍ DRUŽINY)

Vhodné pro: MŠ, ZŠ (1. i 2. stupeň, včetně školních družin), gymnázium i pro veřejnost (info na FB a zde níže). Počet tříd za školu není omezen, z 1 třídu (1 oddělení) se odevzdává 1 výstup.

Výstupy odevzdejte opět do Městské knihovny Lanškroun v otevírací době, případně zašlete poštou. Z každé kategorie budou vylosováni 3 výherci.

Soutěž pro MŠ: navrhnout a vytvořit vlastní znak třídy. Velikost je tentokrát omezena na formát max. A2. Kreativitě se meze nekladou (technika… vše je jen na Vás).

Soutěž pro ZŠ a gymnázium: navrhnout a vytvořit vlastní znak třídy + originální název vlastní vesnice/města. I zde je velikost omezena na formát A2, použité techniky a nápady jsou zcela ve Vaší režii. Jedná se o skupinovou práci – 1 třída = 1 znak a název.

SOUTĚŽ PRO VEŘEJNOST

Další z lekcí, kterou najdete v Regionální „učebnici“ Lanškrounsko, je lekce Bořek a Božka po stopách vzniku názvů obcí. V ní se dozvíte, jak vznikla pojmenování obcí tady u nás na Lanškrounsku.

První zmínka o některých obcích pochází z roku 1304 z donační (darovací) listiny krále Václava II. Zbraslavskému klášteru. Podoba jména vesnice vychází z osobního jména lokátora, tedy toho, kdo obec zakládal. To se týká například Albrechtic, Damníkova, Horních Heřmanic, Rudoltic, Třešňovce, Výprachtic nebo Žichlínku.

A jaký že bude prosincový úkol? Máme pro Vás jednoduchou spojovačku. Zkuste spojit dohromady české a německé názvy obcí.

Spojovačku si můžete stáhnout zde – SPOJOVAČKA.

Řešení pošlete na email pavla.mertova@maslanskrounsko.cz , případně poštou na adresu Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s., Nám. J. M. Marků 12, P. O. Box č. 6, 563 01 Lanškroun, a to nejpozději do nejpozději do 15. 12. 2021.

Na konci měsíce z došlých odpovědí vylosujeme tři luštitele, kteří získají VOLŇÁSKY NA LEDNÍ BRUSLENÍ.

Výsledky o soutěži pro školy i veřejnost budou zaslány emailem, zveřejněny na FB stránkách a webových stránkách projektu. 

Při plnění aktivity prosíme FOŤTE! A fotky zasílejte na adresu pavla.mertova@maslanskrounsko.cz .

Autorkou lekce je Mgr. Bc. Žaneta Hrubešová a celou lekci najdete na https://maslanskrounsko.cz/wp-content/uploads/2021/07/Borek-a-Bozka-po-stopach-vzniku-nazvu-obci.pdf


SOUTĚŽ NA LISTOPAD

VÝHERCI:

MŠ a 1. – 3. třída – MŠ Horní Čermná, MŠ Luková, ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140

– ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná, ZŠ a MŠ Luková, ZŠ a MŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec

Školní družina – ZŠ Lanškroun, B. Smetany 460 (4. A)

Veřejnost – Radka a Eva Jiráskovy, Jiří Mareš, Jarmila Smolíková

FOTOGRAFIE aktivit za měsíc listopad naleznete zde – VÝSTUPY


Listopadová soutěž je spojená s lekcí Janovy duby. Termín soutěže: od 1. do 30. 11. 2021.

SOUTĚŽ PRO ŠKOLY

Vhodné pro: MŠ, ZŠ (1. i 2. stupeň), gymnázium + nově také pro veřejnost (info na FB a webu). Počet tříd za školu není omezen, za 1 třídu se odevzdává jeden výstup.

Výstupy odevzdejte opět do Městské knihovny Lanškroun v otevírací době, případně zašlete poštou. Z každé kategorie budou vylosováni 3 výherci.

Soutěž pro MŠ a 1. až 3. třídu ZŠ: téma PODZIM OČIMA DĚTÍ – s použitím přírodnin (podzimní barvy, listy dubů a další přírodniny). Kreativitě se meze nekladou.

Soutěž pro žáky 4. a vyšších tříd ZŠ a gymnázium: graficky zpracovat celý název vlastní školy pomocí šifer (ty jsou uvedeny v lekci Janovy duby) a připsat k tomu datum založení školy zaznamenané římskými číslicemi. Jedná se o SKUPINOVOU PRÁCI = za 1 třídu jeden výstup.

SOUTĚŽ PRO VEŘEJNOST

Pojďte s námi pátrat po Lichtenštejnských památnících!!! Možná jste na ně při svých toulkách po okolí narazili. Nebo o nich slyšíte poprvé? Ať tak, nebo tak, pojďte je s námi objevovat.

K šesti z nich vám nabídneme GPS souřadnice, které hledání usnadní. Až památník objevíte, vyfoťte se s ním a fotku/fotky nám spolu se svým jménem zašlete na email pavla.mertova@maslanskrounsko.cz . Nejzazší termín pro zaslání je 30. 11. 2021.

Za jeden navštívený památník od nás obdržíte bronzový diplom; za tři památníky stříbrný a za pět památníků zlatý. Máme v zásobě i diamantový diplom, ten můžete získat za sedm a více památníků.

Na konci měsíce z došlých emailů vylosujeme tři pátrače, kteří získají POUKÁZKU DO KNIHKUPECTVÍ.

Veškeré důležité informace včetně povídání o původu památníků a GPS souřadnice naleznete tady – LICHTENŠTEJNSKÉ PAMÁTNÍKY.

Výsledky o soutěži pro školy i veřejnost budou zaslány emailem, zveřejněny na FB stránkách a webových stránkách projektu. 

Při plnění aktivity prosíme FOŤTE! A fotky zasílejte na adresu pavla.mertova@maslanskrounsko.cz .


SOUTĚŽ NA ŘÍJEN

VÝHERCI:
MŠ – MŠ Vančurova, Lanškroun; MŠ Horní Čermná, MŠ Luková
ZŠ – ZŠ Horní Čermná, ZŠ Luková, ZŠ Horní Heřmanice

FOTOGRAFIE aktivit za měsíc říjen naleznete zde – VÝSTUPY.

Říjnová soutěž je spojená s lekcí Pátrej, pátrej, pátrači.

Termín soutěže: od 4. do 26. října 2021.

Výstupy odevzdejte do Městské knihovny Lanškroun v otevírací době, případně zašlete poštou.

Vhodné pro: MŠ, ZŠ (1. i 2. stupeň), gymnázium. Počet tříd za školu není omezen.

Soutěž pro MŠ: pracovní list ALFA BOX a Propátrej okolí své školy z lekce Pátrej, pátrej, pátrači.

Soutěž pro ZŠ a gymnázium: vyplněná pocitová mapa (jednu za celou třídu). Každá škola má svoji vlastní mapu.

Výsledky o soutěži budou zaslány emailem, zveřejněny na FB stránkách a webových stránkách projektu. 

Při plnění aktivity prosíme FOŤTE! A fotky zasílejte na adresu pavla.mertova@maslanskrounsko.cz .