IROP – Archiv

V rámci programu IROP byla prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj pro dotační období 2014-2020 a území MAS Lanškrounsko zarezervována alokace 24 125 542,30 Kč

Pro všechny projekty v rámci IROP platí Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, tato pravidla a jejich přílohy naleznete ZDE. Specifická pravidla, vztahující se k jednotlivým výzvám, naleznete v archivu konkrétních výzev.


Vyhlášené výzvy MAS Lanškrounsko a archiv jejich dokumentace naleznete zde:

IROP 1 – ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI HZS K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF I.

IROP 2 – KOMUNITNÍ CENTRA I.

IROP 3 – INVESTICE V OBLASTI ZÁKLADNÍHO A STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I.

IROP 4 – ROZVOJ NEFORMÁLNÍHO, ZÁJMOVÉHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I.

IROP 5 – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY I.

IROP 6 – ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI HZS K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF II.

IROP 7 – ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I.

IROP 8 – INVESTICE V OBLASTI ZÁKLADNÍHO A STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ II.

IROP 9 – ROZVOJ NEFORMÁLNÍHO, ZÁJMOVÉHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ II.

IROP 10 – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY II.

IROP 11- ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI HZS K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF III.

IROP 12 – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY III.

IROP 13 – INVESTICE V OBLASTI ZÁKLADNÍHO A STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ III.

IROP 14 – ROZVOJ NEFORMÁLNÍHO, ZÁJMOVÉHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ III.

IROP 15 – ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ II.

IROP 16 – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY IV.

IROP 17 – INVESTICE V OBLASTI ZÁKLADNÍHO A STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ IV.

IROP 18 – INVESTICE V OBLASTI ZÁKLADNÍHO A STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V.

– seminář pro žadatele 25.1.2021 (informace zde)

Harmonogramy výzev MAS:

Harmonogram výzev MAS pro rok 2017: dokument zde

Harmonogram výzev MAS pro rok 2018: dokument zde 

Harmonogram výzev MAS pro rok 2019:  dokument zde 

Harmonogram výzev MAS pro 2020: dokument zde

10 kroků k získání dotace: odkaz zde

Interní postupy MAS pro realizaci SCLLD v rámci IROP: odkaz zde

Matice způsobilých a nezpůsobilých výdajů v IROP: odkaz zde

Desatero k žádosti o platbu od CRR: odkaz zde

Doporučení CRR pro výběr poradenské firmy: odkaz zde

Nejčastější pochybení při ZoR a ŽoP: odkaz zde, aktualizace zde

Konzultace vašich projektových záměrů, FAQ:

Připravované projekty můžete konzultovat s Kanceláří MAS a CRR pro Pardubický kraj.

Komunikační a informační model pro žadatele: dokument zde

Potencionální zpracovatelé žádostí: dokument zde

FAQ k IROP: dokument zde

Slovník pojmů: odkaz zde