Vyhlášení 6. výzvy IROP na podporu budování infrastruktury veřejných prostranství

MAS Lanškrounsko dne 28. 3. 2024 vyhlašuje 6. výzvu IROP k předkládání projektových záměrů se zaměřením na veřejná prostranství. V této výzvě bude podporována zejména infrastruktura veřejných prostranství v obcích.

Termín předkládání záměrů na MAS: 28.3.2024 – 31.7.2024.

Znění výzvy naleznete zde: 

06_vyzva_CLLD-MAS-Lanskrounsko_vyzva-IROP-PROSTRANTVI_2024.pdf

Veškeré potřebné dokumenty naleznete na samostatné záložce IROP: MAS Lanškrounsko, z.s. » IROP (maslanskrounsko.cz)

Pro žadatele je naplánován seminář na 17.4.2024 od 13:00 v kanceláři MAS.

Předkládání projektových záměrů i tvorby projektů je možné konzultovat s pracovníkem MAS: Bc. Nela Jadrníčková, nela.jadrnickova@maslanskrounsko.cz, 732 391 410

Naposledy změněno: [last-modified]