Agrese je OK a práce s emocemi

Ve středu 6. března proběhl odpolední zážitkovo-informační seminář, který byl zaměřený na emoce, práci s nimi a na agresi. Lektor Mgr. Petr Soják zastupuje organizaci LOM – Ligu otevřených mužů, která se specializuje na témata spojená s aktivním přístupem mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, zodpovědnému partnerství, pohybuje se na poli rovných příležitostí mužů a žen.

Pracovalo se ve dvojicích i skupinách, představovala se agrese, její zdroje, mechanismy, ale také strategie poznání emocí nebo skutečnost, že existují potřebné formy agrese. V průběhu odpoledne měli účastníci prostor uvědomit si, jak oni sami agresi vnímají a jak k ní přistupují.

S ohledem na délku setkání nebylo příliš prostoru na konkrétní případy a kazuistiky, ale rozhodně se s tímto tématem nesetkáváme naposledy.

Naposledy změněno: [last-modified]