Příjem záměrů do 1. výzvy Technologie na území MAS ukončen

Ke konci roku 2023 byl ukončen příjem záměrů podnikatelů do dotační výzvy OP TAK – Technologie na území MAS. Tato výzva je na území MAS pilotní výzvou a lze v rámci ní podpořit projekty podnikatelů v oblasti digitalizace, automatizace a robotizace. V prvním běhu výzvy byly přijaty tři projektové záměry. Ty budou nyní podrobeny administrativní kontrole a hodnocení Výběrové komise MAS.

Seznam přijatých žádostí naleznete zde:

Naposledy změněno: [last-modified]