MAP III skončil, ať žije MAP IV

Pokud bychom měly shrnout jedním slovem, o čem byl projekt MAP III, potom by to bylo setkávání. S mnohými z vás se potkáváme už několik let (přesněji od léta 2018) a pracovní vztahy můžeme považovat za přátelské, otevřené a inspirativní. Komunikace, vztahy, spolupráce, to vše je důležité pro celý projekt i pro jeho úspěšné fungování v území.

Jaký tedy byl projekt MAP III?

 • Projekt začal 1. 8. 2021, skončil 30. 11. 2023, trval 28 měsíců.
 • Oproti předchozímu projektu MAP II o více jak polovinu nižší rozpočet.
 • Nemožnost podpořit implementační = konkrétní vzdělávací aktivity.
 • Zapojeno 5 pracovních skupin (čtenářská a matematická gramotnost, financování, rovné příležitosti, malotřídní školy) a Platforma vychovatelů.
 • Probíhala sdílení zkušeností v různých oblastech – gramotnosti, práce s hlasem, školní zralost, výchovné problémy, hodnocení žáků, nové směry.

A o čem bude projekt nový?

 • Začátek 1. 12. 2023, ukončení 31. 12. 2025, tedy 25 měsíců.
 • Zapojení pracovních skupin a Platformy vychovatelů.
 • Součástí bude evaluace (hodnocení jednotlivých aktivit i projektu), podpora škol v plánování, aktualizace dokumentů a dat.
 • Podpora implementačních aktivit:
  – podpora kroužků ve školkách a školách,
  – zapojení výchovných poradců a asistentů pedagoga,
  – oslovení osvědčených a nových lektorů,
  – zapojení sdíleného logopeda do školek i škol,
  – práce s Regionální „učebnicí“ Lanškrounsko,
  – témata zajímavá, aktuální, žádaná a osvědčená.
 • Aktivity pro děti a žáky, pedagogy, rodiče, veřejnost = pro celé území.

Informace o projektu se budou pravidelně objevovat na našem webu, facebookovém profilu, v Městských novinách Lanškroun, na webech obcí.

Naposledy změněno: [last-modified]