Závěrečné setkání, poděkování a rozloučení se s projektem MAP III

Není to tak dávno, kdy jsme na konci projektu MAP II odpovídaly na otázku „A co bude dál?“. O dvacet osm měsíců později jsme ve stejné situaci – něco končí, něco nového nás čeká. I když možná ne tak úplně nového…. Už totiž tak trochu tušíme, do čeho „jdeme“.

Ve čtvrtek 23. 11. 2023 jsme do prostor Konferenční místnosti Střední školy zemědělské a veterinární pozvaly všechny členy Řídicího výboru, pracovních skupin a další hosty a kolegy, se kterými v projektu spolupracujeme. Hlavními body programu byla shrnutí – činnosti Místní akční skupiny Lanškrounsko a projektu MAP III v území, včetně představení projektu návazného, a také poděkování za dosavadní spolupráci.

V další části setkání přítomné hosty čekala komentovaná prohlídka areálu a vnitřních prostor školy, které se zhostili ředitel školy Ing. David Hruška a pedagožka a zároveň členka Rady MAS, Ing. Darie Kotyzová.

Po prohlídkách následovala neformální část setkání, která probíhala ve velmi příjemném a přátelském duchu.

Děkujeme všem přítomným členům, hostům a přátelům za jejich účast a těšíme se na spolupráci v projektu návazném.

Naposledy změněno: [last-modified]