Zasedla Rada MAS. Mimo jiného schvalovala projektové záměry hasičů.

V úterý 31.10.2023 zasedla Rada MAS ke svému jednání. Program byl pro tentokrát náročný. Kromě obvyklých organizačních záležitostí došlo k prodloužení příjmu projektových záměrů ve dvou výzvách – 4. výzva IROP – Vzdělávání – Investice do ZŠ a 1. výzva OP TAK – Technologie na území MAS. Obě výzvy jsou prodlouženy do konce roku 2023.

Další podstatnou záležitostí bylo schválení záměrů z 2. výzvy IROP, která byla vyhlášena na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II., III. a V. Do této výzvy byly přijaty tři projektové záměry, jenž všechny ohodnotila Výběrová komise MAS. Vzhledem k tomu, že všechny záměry splnily bodovou hranici nutnou k podpoře, doporučila Rada MAS všechny k podpoře. Žadatelům bude nyní vydáno souhlasné stanovisko a mohou začít pracovat na plné žádosti o podporu.

Schváleny byly tyto záměry:

Přívěs pro hašení pro JSDH Lubník

Výměna střešní krytiny požární zbrojnice v obci Damníkov

Pořízení věcných prostředků požární ochrany pro JSDH Tatenice

Zápis z jednání Rady k nahlédnutí zde:

Zapis-z-jednani-Rady_31.10.2023-2.pdf

Naposledy změněno: [last-modified]