Příjem záměrů do výzvy č. 3 IROP Sociální služby ukončen

Dne 31. 10. 2023 byl ukončen příjem projektových záměrů do 3. Výzvy MAS Lanškrounsko–IROP–SOCIÁLNÍ SLUŽBY–POSÍLENÍ KVALITY SLUŽEB.

Do výzvy byl přijat jeden projektový záměr, který cílí na zlepšení dostupnosti a zvýšení kapacity pečovatelské služby. V rámci projektu bude pořízen automobil pro zajištění pečovatelské služby.

Zde naleznete Seznam přijatých záměrů.

Naposledy změněno: [last-modified]