Příjem záměrů do 2. výzvy IROP na podporu JSDH na území MAS byl ukončen

Dne 30.9.2023 byl ukončen příjem projektových záměrů do výzvy č. 2 IROP, zaměřené na podporu Jednotek sboru dobrovolných hasičů na území MAS. Celkem byly do výzvy přijaty tři záměry, které si kladou za cíl zlepšit akceschopnost a vybavení těchto jednotek. Seznam přijatých záměrů naleznete zde:

Naposledy změněno: [last-modified]