Vyhlášení 4. výzvy IROP – Vzdělávání – Investice do ZŠ

MAS Lanškrounsko dne 18. 9. 2023 vyhlašuje 4. výzvu IROP k předkládání projektových záměrů se zaměřením na investice do základních škol. V této výzvě bude podporována zejména infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny neúplných škol.

Termín předkládání záměrů na MAS: 18.9. 2023 – 30.11. 2023.

Znění výzvy naleznete zde: 

04_vyzva_CLLD-MAS-Lanskrounsko_vyzva-IROP-vzdelavani_2023.pdf

Veškeré potřebné dokumenty naleznete na samostatné záložce IROP: MAS Lanškrounsko, z.s. » IROP (maslanskrounsko.cz)

Pro žadatele je naplánován seminář na 10.10.2023 od 13:00 v kanceláři MAS.

Předkládání projektových záměrů i tvorby projektů je možné konzultovat s pracovníkem MAS: Bc. Nela Jadrníčková, nela.jadrnickova@maslanskrounsko.cz, 732 391 410

Naposledy změněno: [last-modified]