Vyhlášení 2. výzvy IROP na podporu Jednotek požární ochrany

MAS Lanškrounsko dne 3. 7. 2023 vyhlašuje 2. výzvu IROP k předkládání projektových záměrů se zaměřením na podporu Jednotek požární ochrany v území MAS kategorie II., III, V.. V této výzvě bude podporován zejména nákup vybavení pro akceschopnost jednotek, rekonstrukce požárních nádrží a rekonstrukce požárních zbrojnic.

Termín předkládání záměrů na MAS: 3. 7. 2023 – 29. 9. 2023.

Znění výzvy naleznete zde: 

02_vyzva_CLLD-MAS-Lanskrounsko_vyzva-IROP-hasici_2023-_fin-1.pdf

Veškeré potřebné dokumenty naleznete na samostatné záložce IROP: MAS Lanškrounsko, z.s. » IROP (maslanskrounsko.cz)

Pro žadatele jsou naplánovány dva semináře – 20.7. a 7.9.

Předkládání projektových záměrů i tvorby projektů je možné konzultovat s pracovníkem MAS: Bc. Nela Jadrníčková, nela.jadrnickova@maslanskrounsko.cz, 732 391 410

Naposledy změněno: [last-modified]