První záměry IROP hodnoceny Výběrovou komisí MAS

Dne 15.6. 2023 zasedala Výběrová komise MAS Lanškrounsko za účelem věcného hodnocení záměrů k 1.VÝZVĚ MAS LANŠKROUNSKO – IROP – DOPRAVA – BEZPEČNOST PRO PĚŠÍ, která byla vyhlášena dne 11. 4. 2023. Do výzvy byly přijaty celkem 4 projektové záměry pro realizaci bezpečnostního opatření pro pěší. Zapojily se obce Krasíkov, Lubník, Cotkytle a Damníkov. Záměry byly hodnoceny dle platných kritérií věcného hodnocení a dle schválených interních postupů. Nyní zasedne Rada MAS Lanškrounsko, která vydá soulad/nesoulad se schválenou strategii CLLD. V případě vyjádření souladu, tak žadatelům nic nebrání v podání žádosti o podporu do systému MS2021+.

Dokumenty z jednání Výběrové komise MAS:

Naposledy změněno: [last-modified]