MAP III – Priority ve vzdělávání

V uplynulých dnech se sešly pracovní skupiny, které aktualizovaly dokumentaci místního akčního plánování. Na základě jejich práce byl zpracován Návrh priorit rozvoje vzdělávání v území a aktualizovány stanovené cíle.

Povinností realizátorů MAP je informovat o těchto aktivitách školy a veřejnost, zároveň mají všichni oslovení možnost připomínkovat tyto výstupy a vyjádřit se k nim.

Návrh priorit rozvoje vzdělávání – dostupný ZDE. Tento dokument představuje 5 priorit – oblastí, které jsou pro naše území stěžejní, na ně se zaměřují aktivity projektu, v nich se chtějí všichni zapojení rozvíjet. Konkrétně se jedná o tyto priority – ŠKOLA ROZŠIŘUJÍCÍ SVOJE SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A ATMOSFÉRA ŠKOLY, SPOLUPRÁCE RODIČŮ A ŠKOLY, VZDĚLÁVÁNÍ A MOTIVACE PEDAGOGŮ a PODPORA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

Přehled stanovených cílů – dostupný je ZDE. Tento dokument představuje jednotlivé cíle, kterými priority naplníme. Konkrétní naplnění je realizováno konkrétní aktivitou.

U obou dokumentů se pracovní skupiny shodly na tom, že není potřeba jejich aktualizace. Doplněna byla konkrétní opatření, která podpoří rozvoj duševního zdraví dětí, žáků a pedagogů.

Budete-li mít k těmto dvěma dokumentům jakýkoliv nápad, dotaz nebo připomínku, dejte nám prosím obratem vědět na email michaela.cadova@maslanskrounsko.cz, pavla.mertova@maslanskrounsko.cz nebo na telefonní číslo +420 739 313 455.

Naposledy změněno: [last-modified]