Příjem žádostí do 11. výzvy Programu rozvoje venkova byl ukončen

Dne 15.4.2023 byl ukončen příjem žádostí do 11. výzvy Programu rozvoje venkova. Tato výzva podporovala investice do zemědělských podniků a neproduktivní funkce v lesích a byla zároveň poslední výzvou vyhlášenou v tomto programu. Od příštího roku se žadatelé mohou těšit na připravovaný program SZP – společná zemědělská politika.

Seznam přijatých žádostí naleznete zde:

Žádosti nyní projdou administrativní kontrolou a hodnocením Výběrové komise MAS.

Naposledy změněno: [last-modified]