Setkání s psycholožkou

Náplň Pracovní skupiny pro rovné příležitosti může být rozmanitá. Nás na tom baví i možnost reagovat na podněty z území, zajímáme se o to, co pedagogové řeší, s čím potřebují pomoci.

Na konci loňského roku jsme proto do škol poslaly dotazník s prostorem pro konkrétní tipy, problémy, které učitelé řeší, prostor pro jejich názor, co je ve společném vzdělávání zajímá – a to jak směrem k dětem s SVP, tak k dětem nadaným. Na základě toho jsme se v pondělí 27. března sešli s Pracovní skupinou pro rovné příležitosti – a jednání bylo otevřeno všem pedagogům.

V průběhu více jak dvouhodinového jednání se mluvilo o nadaných dětech, řešily se jednotlivé problémy (s čím pedagogové potřebují pomoci, jaká témata jsou pro ně důležitá). Všichni dostali prostor pro dotazy, řešily se konkrétní problémy, se kterými se ve své praxi potkávají, se kterými si nevědí rady. Diskutovalo se a sdílelo.

Pro nás z jednání vyplynula jedna důležitá informace – potřebnost takovýchto setkání pro pedagogy i pro rodiče, kteří potřebují vědět, že mohou požádat o radu, mají možnost problémy řešit a nechat se nasměrovat (PPP, SPC, SAS – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci Centra sociálních služeb).

Děkujeme všem přítomným za jejich zapojení se, Mgr. Kamile Barlow za důležité informace a vytvoření příjemného prostředí pro pedagogy. ZŠ Lanškroun, B. Smetany 460 děkujeme za poskytnutí prostoru a za pomoc při zajištění jednání.

Naposledy změněno: [last-modified]