Dětská kniha 2022/2023

Březen je už roky vnímán jako Měsíc čtenářů (nebo dříve Měsíc knihy). V projektu se z toho stává příjemná tradice, protože se jedno ze setkání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost snažíme naplánovat právě na březen, ideálně přímo do prostor Městské knihovny Lanškroun.

Tak tomu bylo i letos – ve středu 29. března jsme se sešly a strávily příjemné chvíle s dětskými knížkami. Nové, zajímavé, často půjčované… jejich představení si vzala na starosti paní Iva Semlerová, která kromě toho, že v knihovně pracuje, je také členkou Pracovní skupiny.

Výstupem ze setkání je brožura Dětská kniha 2023/2023, kterou jsme se svolením paní Semlerové poskytly všem pedagogům mateřských a základních škol v území. Pokud by Vás novinky zajímaly, můžete si brožuru stáhnout – odkaz naleznete zde –Brozura_Detska_kniha_2022_2023.pdf .

Paní Semlerové děkujeme za její povídání a práci, Městské knihovně Lanškroun děkujeme za poskytnutí prostor a za spolupráci.

Naposledy změněno: [last-modified]