Nová zelená úsporám pro Lanškrounsko

Dle aktuálních informací budou MAS pověřeny řešením nové výzvy Nová zelená úsporám LIGHT. Cílem bude pomoc nejzranitelnějším domácnostem v oblasti energetických úspor u rodinných domů. Zde se bude jednat především o dotace na výměnu oken, dveří, zateplení domů, apod. Zde něco málo o programu NZUL:

✅ Aby program pomohl těm nejzranitelnějším, budou tyto skupiny obyvatel sami oslovovat pracovníci MAS, kteří se vším pomohou.

✅ Peníze se nebudou vyplácet jen zpětně, ale už i formou zálohy, aby na program dosáhlo opravdu maximum lidí.

✅ Program pomůže s opravami třeba seniorům, handicapovaným nebo lidem pobírajícím příspěvek na bydlení.

✅ Stát počítá s investicí do českých domácností v objemu 1,5 miliardy.

✅ Novou zelenou úsporám LIGHT využijí lidé i bez finanční rezervy.

✅ Administrace bude velmi jednoduchá a budou s ní navíc v terénu pomáhat pracovníci MAS.

✅ Investicemi do bydlení může domácnost ušetřit až 40 % na spotřebě.

Během následujících týdnů bude probíhat mapování území dle pravidel programu a příprava na realizaci.

Informace k výzvě, podmínky pro žadatele a datum vyhlášení výzvy naleznete v přiložených odkazech.

https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

https://novazelenausporam.cz/tiskova-zprava/33

MAS v tuto chvíli intenzivně vyjednává podmínky programu se Státním fondem životního prostředí. Samostatné konzultace pro žadatele budou neprodleně vyhlášeny na webu MAS.

Naposledy změněno: [last-modified]