Setkání vychovatelek z Lanškrounska

Platforma Vychovatelů z území ORP Lanškroun má své důležité místo v projektu MAP III. Setkávání probíhají pravidelně několikrát do roka, jsou spojená s výměnou zkušeností, načerpáním inspirace a nových metod, pro některé jsou prostorem, kde se setkají s kolegyněmi, seznámí se s chodem školních družin v jiných školách a jiných částem Lanškrounska. Ať je to jakkoliv, jsme rády, že setkávání mají mezi vychovatelkami ohlas.

Nový školní rok jsme zahájily ve středu 19. října v prostorách místnosti Diora pod lanškrounskou radnicí. Na začátek jsme zvolily sdílení metod dobré praxe a aktivit, které se vychovatelkám v prostředí školní družiny osvědčily.

Kromě nezbytných informací z projektu tak zazněly různé osvědčené techniky, hry a informace k Šablonám; také jsme se dozvěděly, co by vychovatelky zajímalo – rozšířit hry a aktivity využitelné ve školních družinách, prevence syndromu vyhoření, právní minimum.

Další setkání je naplánováno na prosinec. Už teď se těšíme a děkujeme všem za jejich účast.

Naposledy změněno: [last-modified]