Aktualizovaný Seznam investičních priorit zveřejněn

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 byl na jednání Řídícího výboru MAP III schválen seznam investičních priorit vzdělávacích institucí v ORP Lanškroun. Už samotné označení dává tušit, že se jedná o dlouhý dokument plný informací a čísel. Přesto je tento dokument pro území ORP důležitý.

Obsahuje totiž záměry škol a dalších zařízení, které se vztahují k operačním programům IROP, PRV, rozpočtům obcí a dalším. Doufáme, že záměry z tohoto seznamu budou postupně realizovány.

Aktualizovaný seznam naleznete zde.

Naposledy změněno: [last-modified]