Žadatelé s bankovními účty u Sberbank CZ, a. s. pozor!

Vážení žadatelé v programu rozvoje venkova,

informujeme, že od půlnoci pondělí 28. 2. 2022 nejsou a nebudou zasílány žádné platby na účty vedené u Sberbank CZ, a.s. Pro zaslání plateb ze SZIFu je nutné využít či zřídit účet u jiného poskytovatele bankovních služeb. Změnu účtu je nutné provést v Portálu farmáře. Návod na změnu účtu naleznete na webových stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost  na stránce Ke stažení – Oznámení o změně bankovního spojení žadatele. (formulář v příloze).

Pokud se Vás tato informace týká a potřebujete se změnou pomoci, obraťte se na MAS.

Děkujeme!

Naposledy změněno: [last-modified]