Avízo výzvy PRV

MAS Lanškrounsko zveřejňuje záměr vyhlášení 7. výzvy Programu rozvoje venkova, v níž bude podporovat tyto fiche:

1 – Investice do zemědělských podniků – čl. 17

4 – Podpora neproduktivních funkcí v lesů – čl. 25

7 – Základní služby a obnova vesnic – čl. 20 v aktivitách a) veřejná prostranství v obcích, b) Mateřské a základní školy, c) Hasičské zbrojnice, f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Očekávané vyhlášení výzvy: 1.2.2022

Očekávaný termín příjmu žádostí: 28.2. – 14.3. 2022

Avizovaná výzva se bude řídit aktuálně platnými pravidly PRV, která naleznete zde:

Více informací k plánované výzvě a jejím pravidlům poskytne Mgr.Radka Šťovíčková, 732 359 358, info@maslanskrounsko.cz.

Naposledy změněno: [last-modified]