Pracovní skupiny zblízka

Říjen byl ve znamení prvních schůzek všech pracovních skupin. Řadu jednání zahájila Pracovní skupina pro matematickou a digitální gramotnost (6. 10.), pokračovala Pracovní skupina pro rovné příležitosti (7. 10.), v úterý 12. 10. se sešly Malotřídní školy v ZŠ a MŠ Luková, ve středu 13. 10. se jednalo v oblasti čtenářské gramotnosti a celou „šňůru“ jednání zakončila Pracovní skupina pro financování ve čtvrtek 21. října. Složení pracovních skupin bylo drobně obměněno, přidali se k nám noví pedagogové a odborníci, kteří mají zájem a chuť zapojit se do projektu a být pro nás i pro ostatní přínosem.

A protože témat ke sdílení je hodně, proběhla na začátku listopadu další setkání. K nim byli přizváni hosté – pedagogové mateřských škol a 1. stupňů z celého území.

Ve čtvrtek 4. 11. jsme se sešli v půdních prostorách ZŠ Lanškroun, B. Smetany spolu s pedagogy malotřídních škol a prvních stupňů – tématem bylo sdílení zkušeností s výukou matematiky na 1. stupni ZŠ, inspirace, motivace a aktivity, které pedagogům fungují. Jako hosta jsme přizvaly RNDr. Hanu Liškovou, která také přispěla svými zkušenostmi.

V úterý 9. 11. jsme se přesunuli do Auly Polytechnického centra ZŠ Dobrovského v Lanškrouně, kam za Pracovní skupinou pro rovné příležitosti přišli pedagogové z mateřských školek. Tématem byla školní zralost. Diskutovalo se, předávaly se zkušenosti a informace. Ze své pozice psycholožky (a členky PS) mluvila Mgr. Kamila Barlow, která má s touto problematikou dlouholeté zkušenosti.

Naposledy změněno: [last-modified]