Zprávy z MASky

Na první pohled to možná vypadá, že se na MASce nic neděje, opak je však pravdou ->

👉V září jsme zahájili přípravné práce na akčních plánech strategií, a to zejména do sociální a investiční oblasti.

👉Čile spolupracujeme s realizátory projektů v území na jejich projektech a těšíme se z parádních výsledků.

👉Účastnili jsme se setkání manažerů MAS v Pardubickém kraji za účasti některých radních Pardubického kraje. Cílem setkání byla diskuze ohledně spolupráce v novém programovém období.

👉Rozjeli jsme nový Místní akční plán a propagaci naší „učebnice“, v rámci níž byla vyhlášena první soutěž pro školy (informace naleznete na záložce Učebnice)

👉Připravujeme anketu pro veřejnost, týkající se společného projektu na podporu území.

Naposledy změněno: [last-modified]