Jaký byl MAP II?

36 měsíců, které trval projekt Místní akční plán s pořadovým číslem II, uteklo jako voda a nyní je na svém konci. Pojďte se s námi podívat na to, co vše se v jeho průběhu událo a podařilo.

Nezačínalo se úplně snadno, na začátku stál před námi důležitý úkol – dostat MAP do povědomí škol a zřizovatelů. Navazovali jsme spolupráci také s dalšími organizacemi, které měly a mají v projektu své místo.

Vzniklo 7 pracovních skupin, které byly složené z pedagogů, zástupců zřizovatelů, lídrů a odborníků. Ty povinné, které se zaměřily na rozvoj gramotností a rovné příležitosti, se scházely několikrát do roka.

V projektu měla své místo pracovní skupina Malotřídní školy, která nám ukázala, jak důležité je spolupracovat v rámci těchto škol a sdílet zkušenosti z vedení a řízení. Ptáte se, co se v pracovních skupinách dělalo? Diskutovalo se, vyměňovaly se zkušenosti a znalosti, projednávaly se podklady a dokumenty, které Místní akční plán tvoří.

Podobnou náplň práce měl i Řídící výbor – hlavní orgán, který v čele s předsedou schvaloval důležité dokumenty. Měl významné slovo v procesu společného plánování a byl místem, kde docházelo k propojení různých odborníků z různých oblastí.

A které aktivity se podařily?

Sdílení rodilí mluvčí působili ve výuce angličtiny na 2. stupních škol a zprostředkovávali žákům cizí jazyk jinak. Pedagogové s nimi pro změnu konverzovali a trénovali si angličtinu.

Volnočasové aktivity – rozvoj polytechniky v kroužku programování a práce se stavebnicemi Fischertechnik, hudebně-pohybový rozvoj dětí a žáků a poskytování první pomoci ve zdravotnickém kroužku.

Sdílený logoped – aktivita, která probíhala především v prostředí mateřských škol. Pozitivní ohlasy ze strany pedagogů, rodičů i samotné logopedky, která v projektu odpracovala téměř 600 hodin.

Semináře, workshopy, projektové dny – pro děti, žáky, rodiče, veřejnost a pedagogy. Celkem 76 akcí, některé z nich online.

Regionální „učebnice“ Lanškrounsko.

Za projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II děkujeme všem, kteří s námi pracovali, kteří nás podporovali a díky kterým byl projekt MAP II takový, jaký byl.

Naposledy změněno: [last-modified]