Žádosti ze 6. výzvy PRV schváleny k podpoře

Dne 24.5.2021 rozhodla Rada MAS o podpoře žádostí, přijatých a hodnocených v rámci 6. výzvy PRV. Podpořeny byly všechny přijaté žádosti. Žádosti budou nyní odeslány na SZIF a bude pokračovat jejich administrace. Na další kolo příjmu žádostí se mohou žadatelé těšit zhruba v březnu 2022.

Seznam podpořených žádostí naleznete zde:

Zápis z jednání Rady MAS naleznete zde:

Naposledy změněno: [last-modified]