Projekty z 18.výzvy IROP vybrány k podpoře!

Ve čtvrtek 26.2.2021 zasedla Rada MAS Lanškrounsko, aby mimo jiné rozhodla o podpoře žádostí z 18. výzvy IROP, které uspěly ve všech fázích hodnocení. Tato výzva se zaměřovala na budování infrastruktury v základních a středních školách, včetně vybavení odborných učeben. Přijaty a hodnoceny byly dvě žádosti a Rada MAS rozhodla o jejich podpoře. Veškeré informace naleznete v přiloženém zápisu z jednání a Souhrnném seznamu žádostí, nebo přímo na odkazu výzvy zde. Obě schválené žádosti byly dne 26.2.2021 předány k závěrečnému ověření způsobilosti, které prování Centrum pro regionální rozvoj.

Naposledy změněno: [last-modified]