Avízo 6. výzvy PRV

Na základě schválení od RO SZIF avizujeme, že 1. 3. 2021 dojde k vyhlášení 6. výzvy PRV. Podporovány budou tyto aktivity:

Fiche č. 1 Investice do zemědělských podniků

Fiche č. 5 Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva

Fiche č. 7 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech


Datum vyhlášení výzvy: 1. 3. 2021

Datum přijetí žádostí na MAS: 29. 3. 2021 – 14. 4. 2021

Termín registrace na RO SZIF: 28. 5. 2021

Seminář pro žadatele: 16. 3. 2021 od 15:00

Více informací naleznete na záložce výzvy zde.

Pro konzultaci projektových záměrů kontaktujte Lenku Kněžourovou nebo Radku Šťovíčkovou.

Naposledy změněno: [last-modified]