Dokončené hodnocení 17. výzvy IROP

Dovolujeme si Vás informovat o dokončeném hodnocení všech žádostí přijatých v rámci 17. výzvy IROP na podporu Investic v oblasti základního a středního vzdělávání. V rámci této výzvy byly přijaty dvě žádosti, přičemž do fáze věcného hodnocení postoupila pouze jedna žádost. Tato žádost s názvem Podpora výuky informatiky a polytechnické výchovy v ZŠ Tatenice (registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015526) byla následně ohodnocena a Radou MAS vybrána k podpoře. Veškeré dokumenty, vztahující se k výběru a hodnocení naleznete u příslušné výzvy, nebo zde.

Těšíme se, až Vám budeme moci referovat o nových učebnách, které v rámci tohoto projektu v Tatenici vzniknou.

Naposledy změněno: [last-modified]