Nejčastější onemocnění u dětí předškolního věku

V pondělí 8. června 2020 se v Multifunkčním centru L´ART konal vzdělávací seminář určený především pro pedagogy mateřských škol, který byl zaměřený na nejčastější infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku. Mgr. Pavlína Miltová, která seminář lektorovala, má praxi jako pedagog odborných zdravotnických předmětů a zaměřuje se na vzdělávání (nejen) pedagogických pracovníků v mateřských školách.

Seminář byl zaměřen na nejčastější onemocnění, se kterými se pedagogové ve své praxi mohou setkávat, v určitých ročních obdobích nebo celoročně. Vše bylo doprovázeno názornými ukázkami a doplněno konkrétními případy z praxe. Pedagogové měli možnost diskutovat, sdílet své zkušenosti, dotazovat se, co dělat v dané situaci a jak s rodiči komunikovat.

Děkujeme všem účastníkům za jejich účast, paní Miltové za zajímavý a přínosný seminář a Kulturnímu centru za poskytnutí prostor.
Naposledy změněno: [last-modified]