Vyhlášení výzvy PRV – 5. výzva PRV

Dne 1. 4. 2020 vyhlásila MAS Lanškrounsko 5. výzvu PRV pro Fiche 1, 3, 5 a 7.

Text výzvy naleznete zde.

Veškeré informace včetně jednotlivých fichí a odkazy na potřebné dokumenty k vyhlášené výzvě PRV naleznete zde.

Datum příjmu žádostí o podporu:        20. 4. 2020 – 8. 5. 2020

Podání Žádostí na MAS Lanškrounsko (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Registrace žádostí na RO SZIF:            30. 6. 2020

Kontaktní osobou pro 5. výzvu PRV je Lenka Kněžourová, email: info@maslanskrounsko.cz , mobil +420 732 670 484.

Naposledy změněno: [last-modified]