Aktualizace dokumentace MAP

Druhá polovina února byla ve znamení dokončení aktualizace dokumentace Místního akčního plánu. V pondělí 17. 2. se sešly povinné pracovní skupiny, o den později nepovinné pracovní skupiny, v pátek 21. 2. se sešla Pracovní skupina Financování a celý proces „zakončil“ Řídící výbor na svém jednání v pondělí 24. 2. 2020

Povinné a nepovinné pracovní skupiny na svém jednání navrhovaly aktivity škol a aktivity spolupráce ke stanoveným prioritám, cílům a opatřením. V návaznosti na tyto aktivity byl zpracován akční plán pro období školního roku 2020/2021. Konkrétní zdroje financování jednotlivých aktivit doplnila Pracovní skupina Financování.

Řídící výbor na svém prvním jednání v roce 2020 schválil Evaluační zprávu k Ročnímu akčnímu plánu na rok 2018, změny v analytické, strategické a implementační části, a to včetně Finální návrhu priorit rozvoje vzdělávání, návrhu neinvestičních aktivit do Strategického rámce a nového Akčního plánu na následující období.

Veškeré dokumenty jsou dostupné zde

.

 

Naposledy změněno: [last-modified]