Jednání povinných pracovních skupin – pokračování v aktualizaci dokumentace MAP

V průběhu měsíce ledna se sešly opět povinné pracovní skupiny (PS MG, ČG a RP), aby se dále věnovaly aktualizaci dokumentace MAP. Pokračovalo se jak na aktualizace analytické části, tak i částečně na strategické části. Byly stanoveny hlavní problémy k řešení v oblastech rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, rovných příležitostí do roku 2023, kterými je nutné se na Lanškrounsku zabývat. Součástí tohoto procesu bylo samozřejmě popsání příčin vzniku těchto problém a navržení případných opatření, které jsou v kompetencích místního partnerství. Na základě tohoto kroku se pracovní skupiny zabývaly aktualizací priorit a cílů v oblasti rozvoje vzdělávání v území, při níž došlo k drobným změnám, a to zejména v oblasti cílů. Priority zůstaly nedotčené. Vznikl tak Finální návrh priorit rozvoje vzdělávání v území, přehled aktualizovaných cílů k jednotlivým prioritám a také dokument popisující hlavní problémy k řešení do roku 2023. Všechny uvedené a zveřejněné dokumenty je možné připomínkovat, a to nejpozději do 14. 2. 2020. Následně se bude dokumenty i finální dokumentací zabývat Řídící výbor, jakožto hlavní pracovní orgán projektu.

Dokumenty naleznete ZDE

 

Naposledy změněno: [last-modified]