Informativní setkání k tvorbě regionální „učebnice“

V pondělí 20. 1. 2020 se konala informativní schůzka pedagogů, kteří vyjádřili zájem zapojit se do realizačního týmu, který se bude po dobu projektu MAP podílet na tvorbě regionálního materiálu. Tento materiál bude sloužit jak pro pedagogy tak i děti a žáky z území.

Realizační tým tvoří zástupci z řad pedagogů místních škol i organizací neformálního vzdělávání. Na setkání byla dohodnuta především nosná témata a forma regionálního materiálu. Další schůzka realizačního týmu je naplánována na konec měsíce února 2020. Do té doby budou všichni zainteresovaní pracovat na zadaných dílčích úkolech z domova.

REALIZAČNÍ TÝM (aktualizován k 1. 6. 2020)

Naposledy změněno: [last-modified]